LA CÈDULA D'HABITABILITAT

Què és la Cèdula d'Habitabilitat?

La Cèdula o certificat d'habitabilitat és el document que acredita que l'habitatge complex les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent.
Aquest document caduca als 15 anys i s'ha de tornar a tramitar un cop passats aquest anys.

Quan és necessària la Cèdula d'Habitabilitat?

_Si necessita llogar o vendre una vivenda.
_Si necessita contractar els serveis de gas, aigua i/o electricitat per l'habitatge.

Quina documentació es necessita?

_L'adreça i ubicació de l'habitatge (Ref. cadastral)
_La superfície útil de l'habitatge i de les habitacions
_Els espais que la componen
_L'ocupació màxima
_Un tècnic que signi i certifiqui la cèdula

TARIFA DE PREUS

  • Des de Certificats Cerdanya-Alt Urgell també realitzem Certificats d'Eficiència Energètica. +info