dimarts, 1 de novembre de 2016

OFERTA TARDOR en el teu certificat d'eficiència energètica


Aquesta tardor no et deixis passar la nostra oferta.
Et tramitarem el certificat d'eficiència energètica i la cèdula 
i et farem un 20% de descompte.

Aquí pots consultar la nostra tarifa de preus habitual.

(Oferta vàlida pels mesos d'octubre, novembre i desembre.)

trucan's al 676024657

diumenge, 9 de febrer de 2014

Noves Taxes Certificat Energètic

S'aprova una taxa per a registrar els certificats d'eficiència energètica.
S'ha aplicat des de dilluns 3 de febrer, servirà para poder finançar les tasques de revisió, control i inspecció de certificats d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya
El Parlament va aprovar el passat 22 de gener de 2014, en el marc de la llei d’acompanyament dels pressupostos, una taxa sobre el registre dels certificats d’eficiència energètica  dels edificis, tan nous com existents. L’objectiu de la mesura és finançar les tasques necessàries per a garantir la qualitat del procediment i de les dades de la certificació d’eficiència energètica.
Aquesta taxa ha entrat en vigor el 3 de febrer de 2014.
Certificació d’edificis existents:
Habitatge unifamiliar o pis: 11 euros
Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 4,90*H + 5,20 on, T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
Altres usos: 10 euros + 0,1 €/m2. En cap cas la taxa serà superior a 250 euros.
La gestió de la taxa es farà via telemàtica en el mateix moment de la tramitació del registre del certificat, que se realitza a través de la web del ICAEN.
Certificació d’edificis nous o grans rehabilitacions en fase d’edifici acabat:
Habitatge unifamiliar o pis: 20 euros
Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 9,69*H + 15,62 on, T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
Per altres usos: 20 euros +0,2 euros/m2. En cap cas la taxa serà superior a 500 euros.